พิธีมอบเกียรติบัตร ในหลักสูตรแกนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดนานอน

พิธีมอบเกียรติบัตร ในหลักสูตรแกนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดนานอน

วันที่ 9 กันยายน 2566
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ในหลักสูตรแกนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดนานอน จำนวน 71 คน
โดยมีทั้งหมด 4 รายวิชา
1. วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น
2. วิชาน้ำสมุนไพร
3. วิชาจับจีบผ้าและผูกผ้า
4. วิชาตัดผมชายระดับ 1
.
โดยมอบให้ นายประสพโชค จิตประสงค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรังฝ่ายวิชาการ

นายบุญส่ง ศิลปะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรังฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

และ นางวิรัตน์ รักภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
.
ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
Webssite : http://ptt.ac.th/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart