ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปร.. [14 พย. 2562 เวลา 13:26 น.] (0/0)
 2. ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปร.. [14 พย. 2562 เวลา 13:22 น.] (1/0)
 3. ประกาศวิทยาลัย เรื่องเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุ.. [31 ตค. 2562 เวลา 13:50 น.] (27/0)
 4. รับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น/สำหรับประชาชนทั่.. [20 กย. 2562 เวลา 13:58 น.] (569/0)
 5. เผยแพร่กิจกรรม/ชิ้นงาน/นวัตกรรม PLC เทอม 1/2562 .. [17 กย. 2562 เวลา 13:13 น.] (100/0)
 6. เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น รุ่น124 [10 กค. 2562 เวลา 22:01 น.] (1614/0)
 7. การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ประจำปี .. [28 พค. 2562 เวลา 09:14 น.] (250/0)
 8. วิทยาลัยสารพัดช่างเปิดอบรมหลักสูตรต่อเล็บเจล ทาเ.. [02 พค. 2562 เวลา 14:50 น.] (352/0)
 9. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย.. [05 เมย. 2562 เวลา 17:46 น.] (402/0)
 10. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่.. [18 มีค. 2562 เวลา 11:15 น.] (370/0)
 11. รับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ [15 มีค. 2562 เวลา 13:58 น.] (3742/0)
 12. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ.. [02 มีค. 2562 เวลา 13:08 น.] (328/0)
 13. เผยแพร่กิจกรรม/ชิ้นงาน/นวัตกรรม PLC เทอม 2/2561 .. [25 กพ. 2562 เวลา 10:21 น.] (320/0)
 14. รับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย.. [20 กพ. 2562 เวลา 13:06 น.] (376/0)
 15. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อเครื่องอุปกรณ์ขับร.. [06 พย. 2561 เวลา 15:50 น.] (448/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 2

ผลงานทางวิชาการ

 1. ผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือง.. [26 พค. 2559 เวลา 21:03 น.] (28/0)
 2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับที่มีต่อวิชากระโปรงสมัยน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:35 น.] (58/0)
 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากร.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:34 น.] (58/0)
 4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาเส.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:33 น.] (48/0)
 5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากา.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:32 น.] (50/0)
 6. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:27 น.] (49/0)
 7. การแก้ปัญหานักศึกษาซอยผมไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:21 น.] (49/0)
 8. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิชาการทำขน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:19 น.] (49/0)
 9. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาง.. [19 ตค. 2558 เวลา 13:57 น.] (612/0)
 10. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ อุปกรณ์ขึ้น.. [27 กค. 2558 เวลา 10:00 น.] (605/0)
 11. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ตู้อบธูปเชื.. [27 กค. 2558 เวลา 09:57 น.] (199/0)
 12. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เรือพารามอเ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:54 น.] (139/0)
 13. ผลงานประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:40 น.] (134/0)
 14. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายสมัยน.. [07 พค. 2558 เวลา 14:13 น.] (460/0)
 15. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:10 น.] (1/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th