ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นผลกระทบจากสถานการณ์.. [09 เมย. 2564 เวลา 12:26 น.] (0/0)
 2. รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับผลกระทบจา.. [09 เมย. 2564 เวลา 12:25 น.] (0/0)
 3. ประกาศ รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา.. [23 กพ. 2564 เวลา 11:01 น.] (517/0)
 4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 129 ประจำภาค.. [23 ธค. 2563 เวลา 10:38 น.] (817/0)
 5. ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจ.. [02 พย. 2563 เวลา 15:28 น.] (296/0)
 6. ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ.. [09 ตค. 2563 เวลา 12:23 น.] (218/0)
 7. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 128 ประจำภาค.. [21 กย. 2563 เวลา 20:03 น.] (627/0)
 8. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. [21 สค. 2563 เวลา 22:06 น.] (290/0)
 9. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเด.. [10 สค. 2563 เวลา 15:40 น.] (260/0)
 10. วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ".. [07 สค. 2563 เวลา 10:56 น.] (262/0)
 11. วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ".. [04 สค. 2563 เวลา 09:17 น.] (245/0)
 12. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย.. [24 กค. 2563 เวลา 14:14 น.] (330/0)
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา.. [02 เมย. 2563 เวลา 11:05 น.] (449/0)
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกพื้นฐานช่างกลโรงงา.. [24 มีค. 2563 เวลา 09:54 น.] (383/0)
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติ.. [19 มีค. 2563 เวลา 10:14 น.] (407/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 2

ผลงานทางวิชาการ

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th