ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างป.. [27 กพ. 2558 เวลา 16:37 น.] (0/0)
 2. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้าง.. [27 กพ. 2558 เวลา 16:36 น.] (0/0)
 3. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างป.. [27 กพ. 2558 เวลา 16:35 น.] (0/0)
 4. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างป.. [27 กพ. 2558 เวลา 16:34 น.] (0/0)
 5. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ.. [19 กพ. 2558 เวลา 15:05 น.] (51/0)
 6. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ.. [16 กพ. 2558 เวลา 16:25 น.] (49/0)
 7. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่.. [12 กพ. 2558 เวลา 15:24 น.] (76/0)
 8. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างป.. [03 กพ. 2558 เวลา 11:00 น.] (105/0)
 9. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างป.. [13 มค. 2558 เวลา 14:16 น.] (141/0)
 10. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่.. [07 มค. 2558 เวลา 13:54 น.] (167/0)
 11. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่.. [06 มค. 2558 เวลา 13:04 น.] (173/0)
 12. ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ [22 ธค. 2557 เวลา 15:32 น.] (171/0)
 13. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างโ.. [19 ธค. 2557 เวลา 16:38 น.] (191/0)
 14. ประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 106 [16 ธค. 2557 เวลา 11:28 น.] (705/0)
 15. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกา.. [15 ธค. 2557 เวลา 16:16 น.] (161/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 1

ผลงานทางวิชาการ

 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาง.. [19 กพ. 2558 เวลา 15:40 น.] (0/0)
 2. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ.. [16 กพ. 2558 เวลา 16:23 น.] (11/0)
 3. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ.. [16 กพ. 2558 เวลา 13:15 น.] (10/0)
 4. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่.. [28 มค. 2558 เวลา 14:24 น.] (78/0)
 5. ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมทีมีต่อการจัดการฝึ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:36 น.] (674/0)
 6. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาแต.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:35 น.] (278/0)
 7. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:34 น.] (539/0)
 8. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากา.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:33 น.] (893/0)
 9. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากร.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:32 น.] (1002/0)
 10. การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารประจำท้องถิ่นขอ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:31 น.] (1162/0)
 11. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายเบื้อ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:29 น.] (1107/0)
 12. การแก้ปัญหานักศึกษาซอยผมไม่ถูกต้องตามขั้นตอน [13 มิย. 2557 เวลา 12:26 น.] (772/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th