ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างป.. [13 มค. 2558 เวลา 14:16 น.] (0/0)
 2. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่.. [07 มค. 2558 เวลา 13:54 น.] (25/0)
 3. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่.. [06 มค. 2558 เวลา 13:04 น.] (22/0)
 4. ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ [22 ธค. 2557 เวลา 15:32 น.] (47/0)
 5. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างโ.. [19 ธค. 2557 เวลา 16:38 น.] (53/0)
 6. ประกาศรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 106 [16 ธค. 2557 เวลา 11:28 น.] (301/0)
 7. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกา.. [15 ธค. 2557 เวลา 16:16 น.] (41/0)
 8. เชิญบุคลากรร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพ่.. [03 ธค. 2557 เวลา 14:41 น.] (67/0)
 9. แผนกวิชาช่างยนต์เปิดสอนโครงการพิเศษ หลักสูตรระยะ.. [03 พย. 2557 เวลา 14:02 น.] (137/0)
 10. ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา.. [29 ตค. 2557 เวลา 15:03 น.] (163/0)
 11. กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น.. [25 กย. 2557 เวลา 11:35 น.] (696/0)
 12. ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2.. [21 กย. 2557 เวลา 09:22 น.] (181/0)
 13. เชิญบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.. [21 สค. 2557 เวลา 12:35 น.] (221/0)
 14. เชิญร่วมงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - .. [01 กค. 2557 เวลา 15:59 น.] (216/0)
 15. รับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 104 ตั้งบัด.. [01 กค. 2557 เวลา 11:08 น.] (1131/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 1

ผลงานทางวิชาการ

 1. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่.. [28 มค. 2558 เวลา 14:24 น.] (0/0)
 2. ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมทีมีต่อการจัดการฝึ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:36 น.] (602/0)
 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาแต.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:35 น.] (243/0)
 4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:34 น.] (483/0)
 5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากา.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:33 น.] (831/0)
 6. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากร.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:32 น.] (924/0)
 7. การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารประจำท้องถิ่นขอ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:31 น.] (1098/0)
 8. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายเบื้อ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:29 น.] (1024/0)
 9. การแก้ปัญหานักศึกษาซอยผมไม่ถูกต้องตามขั้นตอน [13 มิย. 2557 เวลา 12:26 น.] (681/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th