📣ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบ ม.3 หรือ ม.6 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เปิดรับนักเรียน ปีการศึกษาใหม่ 2567

📣ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบ ม.3 หรือ ม.6 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เปิดรับนักเรียน ปีการศึกษาใหม่ 2567

📣ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบ ม.6 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เปิดรับนักเรียน ปีการศึกษาใหม่ 2567
.
🍀รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2567🍀
🚩สถานที่รับสมัคร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
✅ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทวิภาคี)
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ระดับชั้น ม.3
✅ระดับประการศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส. ทวิภาคี / ภาคสมทบ)
จบระดับชั้น ปวช. , มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
.
💥เอกสารการสมัคร 💥
1.ใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน
2.สำเนาใบ รบ.วุฒิ(ม.3) สำหรับ ปวช. /สำเนาใบ รบ.วุฒิ(ม.6 / ปวช.)สำหรับ ปวส.
3.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาบัตรประชาชน บิดา – มารดา
6.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา
7.สัญญาค้ำประกันฯ
8.ใบมอบตัว
9.รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
.
✅หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป
สามารถสมัครได้ทุกวุฒิบัตรอายุ 10 ขวบเป็นต้นไป
.

👉หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://shorturl.asia/wfpqO

.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Webssite : http://ptt.ac.th/

.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart