โครงการ “ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็ก และ เยาวชนตำบลควนปริง ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “หัวข้อการประดิษฐ์ของขวัญ ของชำร่วย”

โครงการ “ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็ก และ เยาวชนตำบลควนปริง ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “หัวข้อการประดิษฐ์ของขวัญ ของชำร่วย”

วันที่ 10 มกราคม 2566
คณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง และ คณะนักเรียนช่างตัดผมชาย และ ช่างเสริมสวยเข้าร่วมโครงการ
“ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็ก และ เยาวชนตำบลควนปริง “
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
“หัวข้อการประดิษฐ์ของขวัญ ของจำร่วย”
ณ ห้องประชุมมะปริง องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง
.
โดยมีการเรียนการสอนดังนี้
1.วิชาเทียนเจลแฟนซี
2.วิชาพวงกุญแจลูกปัด
3.วิชาพวงกุญแจแฮนด์เมด
4.วิชาซิลส์สกรีน
.
และมีบริการตัดผมเสริมสวยฟรีให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ และ ประชาชนทั่วไป
.
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart