โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น โดยมีนักเรียนนักศึกษาจาก University of Malaya เข้าเรียนคอร์สระยะสั้น ในการทำ – อาหารไทยเมนู ผัดไทยกุ้งสด – ขนมหวานเมนูทับทิมกรอบ

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น โดยมีนักเรียนนักศึกษาจาก University of Malaya เข้าเรียนคอร์สระยะสั้น ในการทำ – อาหารไทยเมนู ผัดไทยกุ้งสด – ขนมหวานเมนูทับทิมกรอบ

วันที่ 17 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น โดยมีนักเรียนนักศึกษาจาก University of Malaya จำนวน 42 คน เข้าเรียนคอร์สระยะสั้น ในการทำ
– อาหารไทยเมนู ผัดไทยกุ้งสด
– ขนมหวานเมนูทับทิมกรอบ
โดยมี นางณิชาภา หนูขวัญ และ นายณภัทร วันศุกร์ เป็นผู้สอนรายวิชาดังกล่าว
.
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Webssite : http://ptt.ac.th/

.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart