โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า(รถยานยนต์FIและจักรยานไฟฟ้า)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า(รถยานยนต์FIและจักรยานไฟฟ้า)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า(รถยานยนต์FIและจักรยานไฟฟ้า)
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart