โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง

วันที่ 31 พฤษาคม – 1 มิถุนายน 2566
นางสุดใจ ทองย้อย กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง
ประปีงบประะมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขาพพร้อมจำหน่าย)
ณ วิทยาลัยสารพัด่างตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart