โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม หลักสูตรช่างตัดผมชายทรงเกาหลีแบบสากล / หลักสูตรสระสปาตัดผมหญิงแบบสากล

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม หลักสูตรช่างตัดผมชายทรงเกาหลีแบบสากล / หลักสูตรสระสปาตัดผมหญิงแบบสากล

วันที่ 18 ธันวาคม 2566
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม โดยมี นายประสพโชค จิตประสงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายบุญส่ง ศิลปะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
.
มีการจัดเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรช่างตัดผมชายทรงเกาหลีแบบสากล
2.หลักสูตรสระสปา ตัดผมหญิงแบบสากล
โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ
อาจารย์อนันต์ เชียงสอน และ ว่าที่ร.ต.หญิง พันทิพ สลุงอยู่
.
ณ ห้องประชุมคลองปอน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Webssite : http://ptt.ac.th/

.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart