โครงการวันไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

โครงการวันไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

โครงการวันไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
.
ณ อาคารโรงแรมแก้มลิง รีสอร์ท โฮมสเตย์
.
ต่อด้วยโครงการกีฬสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดในช่วงบ่ายกีฬาเปตองคณะสีของคณะครูและนักเรียน
.
ณ สนามเปตองชั่วคราววิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart