การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2566
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2565)
ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2566
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart