โครงการพัฒนาแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566
นายจรูญ ชูสังข์ ร่วมเป็นประธานในโครงการพัฒนาแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด อาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
“หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด”
ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart