ออกหน่วยบริการ ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านหัวควน

ออกหน่วยบริการ ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านหัวควน

วันที่ 15 ธันวาคม 2565
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
นำคณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาตัดผมและเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 43 และโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ออกหน่วยบริการ ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านหัวควน
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Webssite : http://ptt.ac.th/

.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart