ออกหน่วยบริการในงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

ออกหน่วยบริการในงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

 วันที่ 31 มกราคม 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ออกหน่วยบริการในงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart