ออกหน่วยบริการตัดผม-เสริมสวย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจิจิก

ออกหน่วยบริการตัดผม-เสริมสวย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจิจิก

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาตัดผมชาย และ เสริมสวยหญิง ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ออกหน่วยบริการตัดผม-เสริมสวย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจิจิก 152 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Webssite : http://ptt.ac.th/

.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart