ออกหน่วยบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ และตัดผมชาย ในโครงการตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

ออกหน่วยบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ และตัดผมชาย ในโครงการตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 1 – 11 เมษายน 2567
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังร่วมออกหน่วยบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ และตัดผมชาย
ในโครงการตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ จุดบริการภายในบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Webssite : http://ptt.ac.th/

.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart