วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง ร่วมกับ สไมล์ คิดส์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง ร่วมกับ สไมล์ คิดส์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

วันที่ 5 เมษายน 2567
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จังหวัดตรัง ร่วมกับ สไมล์ คิดส์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบห้องเรียนอาชีพ ได้แก่
  • วิชาน้ำปั่นสมูทตี้
  • วิชาไฟฟ้าเบื้องต้น
  • วิชาเทียนเจลแฟนซี
  • วิชาเบเกอรี่และอาหารว่าง
.
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Webssite : http://ptt.ac.th/

05/02/2024
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart