วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ออกบริการร้านตัดผม ในงานประเพณีลอยกระทง

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ออกบริการร้านตัดผม ในงานประเพณีลอยกระทง

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ออกบริการร้านตัดผม ในงานประเพณีลอยกระทง @เข้าสามบาตร ตำบลนาตาล่วง ประจำปี ๒๕๖๕
มีจำนวนผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
ตัดผมชาย 13 คน
เสริมสวยผู้หญิง 4 คน
รวม 17 คน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart