วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ออกบริการร้านตัดผมจิตอาสา ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๕

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ออกบริการร้านตัดผมจิตอาสา ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๕

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ออกบริการร้านตัดผมจิตอาสา ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2565 – 15 ธันวาคม 2565

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart