วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ออกหน่วยบริการ ณ บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ออกหน่วยบริการ ณ บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ออกหน่วยบริการ ดังนี้
1.โครงการตรวจสุขภาพ และเอ็กซเรย์ปอดประชาขนรอบเหมืองเเร่ ณ บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด
มีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
ตัดผมชาย 22 คน
ตัดผมหญิง 16 คน
รวม 38 คน

2.โรงเรียนวัดนางประหลาด
มีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
ตัดผมชาย 30 คน
ตัดผมหญิง 20 คน
รวม 50 คน

.
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart