วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน ในส่วนกลุ่มรายวิชาชีพต่างๆ

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน ในส่วนกลุ่มรายวิชาชีพต่างๆ

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน ในส่วนกลุ่มรายวิชาชีพต่างๆ
เช่น – ช่างตรังผู้เสริมสวย ชาย – หญิง
– ร้านแก้มลิงเมืองตรัง
– ร้านราโพมินิมาร์ท
– ร้านจิกนานวดแอนด์สปา
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart