พิธีเปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

พิธีเปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรังเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
และ นางสมพร สิทธิการะนา ขนส่งจังหวัดตรัง
.
โดยทาง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดตรัง และ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
.
เริ่มเรียนในวันที่ 19 สิงหาคม 2566
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart