พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษาแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษาแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566
.
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และ อุดมศึกษาแบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
.
โดยมีการเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 10 โรงเรียน
.
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
.
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart