พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง มูลนิธิ

พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง มูลนิธิ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โดยมี นายบุญส่ง ศิลปะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายประสพโชค จิตประสงค์ รองผู้อำนวนการฝ่ายวิชาการ
ดร.ส้าหลี้เฝาะ โต๊ะหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง มูลนิธิ
นายมูฮัมหมัดอัดดานาน โต๊ะหลี ผู้จัดการโรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง มูลนิธิ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรร่วมด้วย
หลักสูตรแกนประถมศึกษา – มัธยมศึกษา โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง มูลนิธิ 135 คน
ทำการเรียนการสอนทั้งหมด 8 รายวิชาดังนี้
1.วิชาช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
2.วิชางานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
3.วิชาผลิตภัณฑ์งานเชื่อมไฟฟ้า
4.วิชาคุกกี้
5.วิชาเบเกอรี่และอาหารว่าง
6.วิชาขนมอบ
7.วิชาบัญชีเบื้องต้น
8.วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ภาษาC)
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart