ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

รองวิระ

นายวิระ รักษาสรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

Tel. 081-990-1478

นายศราวุธ แก้วฉิมพลี

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

Tel. 095-083-9789

นางอริสา ไทยนุกูล

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

Tel. 086-686-1803

นายโกวิทอาจกูล

นายโกวิท อาจกูล

หัวหน้างานปกครอง

Tel. 089-589-9435

นางดุษฎี สุวรรณพัฒน์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

Tel. 091-043-6852

นายสมเกียรติ ณ ถลาง

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

Tel. 085-167-1947

นางบุษกร จันทร์กอง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

Tel. 096-385-8136

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart