ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

นายจรุญ ชูสังข์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
Tel. 089-290-6523

นายบุญส่ง ศิลปะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
Tel. 082-195-9829

นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Tel. 091-037-4998

นายฐานันทร์ อุยสุย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
Tel. 080-141-1881

นายวิระ รักษาสรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
Tel. 081-990-1478

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart