ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชุดฝึกปฏิบัติการการให้บริการโรงแรมรีสอร์ท และโฮมสเตย์)
คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

เอกสาร 1 ประกาศฯ
เอกสาร 2 คุณลักษณะคุรุภัณฑ์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart