ต้อนรับ นายประสพโชค จิตประสงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ต้อนรับ นายประสพโชค จิตประสงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

วันที่ 2 ตุลาคม 2566
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง พร้อมคณะครูและบุคลากร ต้อนรับ นายประสพโชค จิตประสงค์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart