ประกาศ รับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / ประชาชนทั่วไป รุ่น 139 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศ รับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / ประชาชนทั่วไป รุ่น 139 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

🎤ประกาศ รับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / ประชาชนทั่วไป รุ่น 139 ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
.
📌เปิดรับสมัครวันที่ : 2 ตุลาคม 2566 – 16 ตุลาคม 2566
📌เปิดเรียนวันที่ : 16 ตุลาคม 2566 – 27 ธันวาคม 2566
.
📌เอกสารการสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
– ค่าลงทะเบียนเรียนตามกำหนดแต่ละรายวิชา
.
📌สถานที่รับสมัคร
– ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
***ทำการเฉพาะ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
.
📌เวลาเรียน
รอบเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
.
***ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละรายวิชาสามารถโทรสอบถามครูผู้สอนได้ตามเบอร์โทรครูที่แนบไว้ ณ ใบประกาศ
.
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart