ประกาศ รับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / ประชาชนทั่วไป รุ่น 136 ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2565

ประกาศ รับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / ประชาชนทั่วไป รุ่น 136 ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2565

🎤ประกาศ รับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / ประชาชนทั่วไป รุ่น 136 ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2565
.
📌เปิดรับสมัครวันที่ : 19 ธันวาคม 2565 – 8 มกราคม 2566
📌เปิดเรียนวันที่ : 9 มกราคม 2566 – 21 มีนาคม 2566
.
📌เอกสารการสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
– ค่าลงทะเบียนเรียนตามกำหนดแต่ละรายวิชา
.
📌สถานที่รับสมัคร
– ห้องทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
***ทำการเฉพาะ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
.
📌เวลาเรียน
รอบเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
.
***ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละรายวิชาสามารถโทรสอบถามครูผู้สอนได้ตามเบอร์โทรครูที่แนบไว้ ณ ใบประกาศ
.
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
Webssite : http://ptt.ac.th/
.
#เรียนอาชีพ #เรียนทำขนมเบเกอรี่ #ตรัง #วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง #สารพัดช่างตรัง #เรียนทำขนม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart