ประกาศ…ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างตรังประสงค์รับสมัครบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ…ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างตรังประสงค์รับสมัครบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ…ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างตรังประสงค์รับสมัครบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
📌กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
– รหัสวิชา 203 กลุ่มสาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
– รหัสวิชา 311 กลุ่มสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
📌พนักงานราชการในกลุ่มบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา
.
⏰รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2566 (ในวันราชการ)
ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
.
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart