ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฝึกขับรถยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฝึกขับรถยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding

☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Webssite : http://ptt.ac.th/

.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart