ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคารวิทยาบริการแก้มลิงเมืองตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ห้องสอบ 3 (ห้องประชุมแก้มลิง)
.
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart