ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 สัมภาษณ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
.
ตำแหน่งครู (รหัสวิชา 203 สาขาช่างเชื่อมโลหะ)
ตำแหน่ง ครู (รหัสวิชา 311 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง อาคารอำนวยการ  ชั้น 2  ห้องสอบ 2 (ห้องประชุมอินทนิล)
.
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00  เป็นต้นไป
.
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart