บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.
ระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2566
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
.
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart