นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง คณะครู และ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังข้อแนะนำการปฏิบัติราชการ

นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง คณะครู และ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังข้อแนะนำการปฏิบัติราชการ

นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง คณะครู และ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังข้อแนะนำการปฏิบัติราชการ
โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว
อดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการแก้มลิงเมืองตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart