ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

สีประจำวิทยาลัย :   ม่วง – ขาว

​ต้นไม้ประจำวิทยาลัย  :   ต้นอินทนิล

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย : “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมจิตอาสา  พัฒนาสังคม”

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  :  “สร้างอาชีพและบริการชุมชน”

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart