“ชิม ช็อป โชว์ ” ตลาดนัดการศึกษา

“ชิม ช็อป โชว์ ” ตลาดนัดการศึกษา

วันที่25 กรกฎาคม 2566
พิธีเปิดงาน “ชิม ช็อป โชว์ ” ตลาดนัดการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
กิจกรรมสนุกมากมาย
– นิทรรศการจากสถานศึกษาที่ร่วมพันธมิตรกับวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
– ช็อป ชิม สินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP
– สาธิต การนวดแผนไทย จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
– นิทรรศการผลงาน นวัตกรรมการศึกษา Innovation For Thai Education
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart