ขอเชิญพี่น้องชาวตรัง เข้ารับบริการตัดผมเสริมสวยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 ธันวาคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรม (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ขอเชิญพี่น้องชาวตรัง เข้ารับบริการตัดผมเสริมสวยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 ธันวาคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรม (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประมวลภาพ วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2566
จังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้จัดกิจกรรมบริการร้านตัดผมจิตอาสา ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2566
.
พี่น้องชาวตรังสามารถเข้ารับบริการตัดผมเสริมสวยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 ธันวาคม 2566
ณ ลานวัฒนธรรม (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart