กิจกรรมรับประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างจิตสำนึก ในการเขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรมรับประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างจิตสำนึก ในการเขียนแผนธุรกิจ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
กิจกรรมรับประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างจิตสำนึก ในการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
.
โดย ครูธรวิรินทร์ พวงสอน ครูวิทยาลัยเทคนิคตรัง เป็นวิทยากร
และนางณิชาภา หนูขวัญ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เป็นผู้นำเนินโครงการ
.
ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2566 – 17 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart