การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ(ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) / ทักษะการตัดผมบ๊อบเท – ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ(ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) / ทักษะการตัดผมบ๊อบเท – ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

ประมวลภาพ
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) / ทักษะการตัดผมบ๊อบเท – ทุยสไตล์แฟชั่น
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ทักษะการตัดผมบ๊อบเท – ทุยสไตล์แฟชั่น
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวจันทัปปภา ทองยอด
🏅ได้รับรางวัลชมเชย
ครูผู้ควบคุม นางธนพร แก้วสอน
ทักษะการตัดสุภาพบุรุษ(ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน)
ผู้เข้าแข่งขัน นายเจริญกิจ ไข่แก้ว
🏅ได้รับรางวัลชมเชย
ครูผู้ควบคุม นายกฤตพล เพชร์สนั่น
.
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ขอแสดงความยินดี กับผู้เข้าแข่งขัน ขอให้ท่านภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และฝึกฝนพัฒนาความสามารถของท่านให้ดียิ่งๆขึ้นไป และขอบคุณที่ท่าน เข้าร่วมการแข่งขัน ทางผู้บริหารและบุคลากร รู้สึกภาคภูมิใจในตัวท่านเป็นอย่างมากขอให้ท่านมีความสุข ความก้าวหน้า ในวิชาชีพสืบไป
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Webssite : http://ptt.ac.th/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart