การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดผมบ๊อบเท – ทุยสไตล์แฟชั่น และทักษะการประกอบอาหารจานเดียว (ผัดไทยกุ้งสด) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะการตัดผมบ๊อบเท – ทุยสไตล์แฟชั่น และทักษะการประกอบอาหารจานเดียว (ผัดไทยกุ้งสด) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

ประมวลภาพ วันที่ 6 ธันวาคม 2566
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะการตัดผมบ๊อบเท – ทุยสไตล์แฟชั่น
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวจันทัปปภา ทองยอด
ประมวลภาพ วันที่ 6 ธันวาคม 2566
.
🏅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว (ผัดไทยกุ้งสด)
ผู้เข้าแข่งขัน 1.นางสาวสาริสา รอถ้า
2.นางสาวปิยะวรรณ อายุสุข
ครูผู้ควบคุม นางณิชาภา หนูขวัญ
.
🏅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
ทักษะการแต่งหน้า และ เกล้าผมเจ้าสาว
ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวศุภลักษณ์ มุสิกิม
ครูผู้ควบคุม นางธนพร แก้วสอน
.
.
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ขอแสดงความยินดี กับผู้เข้าแข่งขัน ขอให้ท่านภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และฝึกฝนพัฒนาความสามารถของท่านให้ดียิ่งๆขึ้นไป และขอบคุณที่ท่าน เข้าร่วมการแข่งขัน ทางผู้บริหารและบุคลากร รู้สึกภาคภูมิใจในตัวท่านเป็นอย่างมากขอให้ท่านมีความสุข ความก้าวหน้า ในวิชาชีพสืบไป
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Webssite : http://ptt.ac.th/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart