การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง

วันที่ 18 มีนาคม 2567
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรังเป็นประธาน การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง
.
ณ ห้องประชุมคลองปอน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Webssite : http://ptt.ac.th/

.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart