การประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จัดการประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOU)
โครงการห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 57 โรงเรียน
.
ณ อาคารวิทยบริการแก้มลิงเมืองตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart