การประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ร่วมด้วยนายบุญส่ง ศิลปะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ และนายอภิมล ช่วยเกลี้ยง หัวหน้างานความร่วมมือ ได้จัดการประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOU)
โครงการห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านลำแคลง
2. โรงเรียนหนองผักฉีด
3. โรงเรียนทุ่งไทรทอง
4. โรงเรียนบ้านหัวควน
ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart