ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 129 ประจำภาค.. [23 ธค. 2563 เวลา 10:38 น.] (35/0)
 2. ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจ.. [02 พย. 2563 เวลา 15:28 น.] (102/0)
 3. ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ.. [09 ตค. 2563 เวลา 12:23 น.] (64/0)
 4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 128 ประจำภาค.. [21 กย. 2563 เวลา 20:03 น.] (465/0)
 5. ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.. [21 สค. 2563 เวลา 22:06 น.] (146/0)
 6. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเด.. [10 สค. 2563 เวลา 15:40 น.] (126/0)
 7. วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ".. [07 สค. 2563 เวลา 10:56 น.] (115/0)
 8. วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ".. [04 สค. 2563 เวลา 09:17 น.] (118/0)
 9. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย.. [24 กค. 2563 เวลา 14:14 น.] (197/0)
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา.. [02 เมย. 2563 เวลา 11:05 น.] (284/0)
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดฝึกพื้นฐานช่างกลโรงงา.. [24 มีค. 2563 เวลา 09:54 น.] (219/0)
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติ.. [19 มีค. 2563 เวลา 10:14 น.] (250/0)
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติ.. [19 มีค. 2563 เวลา 10:13 น.] (0/0)
 14. ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุ.. [09 มีค. 2563 เวลา 10:14 น.] (257/0)
 15. มาสคอส งานชุมนุมลูกเสือระดับภาค ภาคใต้ [19 กพ. 2563 เวลา 10:28 น.] (379/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 2

ผลงานทางวิชาการ

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th